bg en

Програма за възстановяване на белошипата ветрушка


През 2008 г. стартира програмата си за завръщането на белошипата ветрушка. В миналото често срещан вид, тя изчезва в края на 80-те години на 20-ти век. Това налага инициирането на дългосрочна програма за завръщането на вида. В рамките на проекта финансиран от програма Лайф+ „По-голям шанс за белошипата ветрушка - LIFE11 NAT/BG/360“, както и с подкрепата на партньорите от DEMA и EuroNatur, е подсигурено 75% от финансирането, нужно за тази консервационна програма. Тези средства се използват за поддържането на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка; отглеждането на птици в Испания и тяхното транспортиране до България; връщането им в природата; последващите грижи, мониторинг и опазване.
През пролетта на 2014 г., след презимуване на юг, около 30 % от освободените птици се завръщат в района на Модула за освобождаване и адаптация! Според различни експерти това е един много добър процент на завръщане на птиците в първата година след тяхното освобождаване. Още по-радващо е, че завърналите се птици успяват да сформират няколко двойки и да загнездят в изкуствените гнездилки монтирани от Зелени Балкани. До момента екипът на проекта е постигнал следното:
-90 белошипи ветрушки, пуснати на свобода през 2013г.;
-40 завърнали се от дългия прелет до Африка;
- 8 сформирали двойки, с над 10 малки – първите белошипки гнездящи в страната ни от десетилетия насам;
-60 птици, пуснати на свобода през 2014г.;
-2 диви птици, „привлечени“ от нашата нова колония;
-20 двойки на вида в Спасителния център за диви животни;
-34 бебета, излюпени в Спасителния център – чакащи всеки момент да бъдат пуснати на свобода.
Кампанията е пример за успешно партньорство на един и опазване на един красив, симпатичен вид, който живее в непосредствена близост до хората;
За повече информация: http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/