bg en

Програма за възстановяване на белоглавия лешояд в Стара планина и Кресненския Пролом/Пирин, организирана от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП

Лешояди
Кампанията е пример за проект с конкретни, видими и практически резултати за опазване на редки видове и за възстановяването на изчезнал вид животно в България. Програмата пожъна успехи, след близо 15-годишни усилия, които заслужават да бъдат отчетени през 2015-2016, като едни от най-успешните консервационни дейности в България. След пуснати повече от 250 белоглави лешояди, през размножителния период 2015-2016 във Врачанска планина, Котленска планина и Кресненския пролом са сформирани 26 двойки, от тях 16 загнездиха и снесоха яйца.

13 малки са излюпени по скалните масиви в трите територии, а 11 са успели да оцелеят и излетят. Тези резултати дават основание на специалистите да приемат, че видът е успешно възстановен. Освен преки резултати, изразени в завръщането на лешоядите в Стара Планина, проекта има и принос към:
- подпомагане на все по-намаляващата популация на египетски лешояд и успехи с вида в трите територии;
- все по-честа поява и траен престой на изчезналия като гнездящ вид за страната ни - Черния лешояд;
- възстановяването на пасищното животновъдство, автохтонните породи и устойчивото регионално развитие;
- преустановяване използването на отрови и бракониерството;
- цялостно популяризиране на природозащитната идея в целевите територии.

Считаме, че проектите, които в резултат на много, съвместни усилия на НПО/институции/граждани са постигнали практически резултати, следва да бъдат отличавани, с цел популяризиране на техните резултати и природозащитата като цяло.“ – споделят номиниралите кампанията.

За повече информация:
Сайт на проекта за възстановяване на белоглавия лешояд
Сайт на проекта за Кресненския пролом