bg en

Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидати

За Балкана
27.03.2016
Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидати. Известен е вече списъкът с 24-те избрани финалисти за Наградата НАТУРА 2000, инициирана от Европейската комисия. Тя се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории - Природозащита, Комуникация, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.

Идеята за наградите възниква през 2013, за да отговори на нуждата от популяризиране на усилията на всички европейски държави да опазват Натура 2000 зоните и да се даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности от различни организации и институции. Мотото на Наградата „НАТУРА 2000“ за 2016 година е „Богатство, което чака да бъде открито“.

Проект „За Балкана и хората“ кандидатства в категорията „Социално-икономически ползи“ и е един от четирите финалисти. Той се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан". Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото реализиране (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Освен за наградата на журито, проектът се бори и за гласа на европейската публика, затова ако подкрепяте дейностите ни, свързани с екосистемни услуги, подкрепа на фермери, които отглеждат стадата или пчелите си в Натура 2000 зони, детска природна академия Узана, опазване на местни породи и много други - гласувайте ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА:
http://natura2000award-application.eu/contest/vote/1226?title=For%20the%20Balkans%20and%20the%20People:%20Nature%20Protection%20and%20Sustainable%20Rural%20Development

Други два български проекта също са сред избраните - проектът на „Зелени Балкани – Стара Загора“ за възстановяване на белошипата ветрушка се състезава в категорията „Трансгранично сътрудничество“, както и проектът на WWF България и партньори - "Есетрите. Запази Дунавското богатство" в категория Комуникация. Не пропускайте да гласувате и за тях!

Церемонията по награждаването ще бъде в Брюксел на 23 май 2016 г.