bg en

Проект на Българска Фондация Биоразнообразие се състезава в международен конкурс на European Outdoor Conservation Association и Нешънъл джиографик

Дива коза
21.03.2012

Подкрепете проекта на Българска Фондация Биоразнообразие за опазване на дивата коза в Национален парк Рила и Национален Парк Централен Балкан, който се състезава за гласове на интернет читатели на уеб сайтовете на European Outdoor Conservation Association http://www.outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=3 и германското издание на Нешънъл джиографик http://www.nationalgeographic.de/die-welt-von-ng/die-sechs-eoca-projekte-2012. Гласувайте на тези два сайта, за да дадете своя глас за борбата с бракониерството на диви кози в България!  

Това е единственият български проект в категорията "Природа", а конкуренцията е една от най-оспорваните в целия конкурс! Въпреки това нашият проект има реални шансове да спечели или поне да се класира в челните места!

Проектът предвижда в партньорство с дирекциите на двата парка да работим за:
- подобряване на борбата с бракониерството в двата парка, като се анализира функционирането на охраната и се разработят препоръки за нейното подобряване; привлекат се доброволци за охрана на ключови местообитания и се разработят иновативни електронни системи за следене за присъствие на хора в ключови райони;

- повишаване на обществената информираност за бракониерството чрез издаването на постер с информация къде да се подават сигнали за бракониерство; организиране на посещения на журналисти и даване на гласност в медиите на всички случаи на констатирано бракониерство;

- организиране на два специализирани фото пленера за фотографиране на диви животни, с цел развитие на алтернативния туризъм и повишаване на приходите на местното население от уникалното биоразнообразие на двете планини.

Конкуренцията е изключителна! Оспорваме си гласовете на читателите на Нешънъл джиографик заедно с проекти за опазване на черните носорози в Африка, риса в Карпатите, папагала на Фуертес в Колумбия, ирландските торфища и червената панда в Индия.
Проектът с най-много гласове ще спечели 30 000 евро за изпълнение на планираните в него дейности.

Моля ви гласувайте! Вие сте нашият шанс да направим нещо срещу бракониерството!