bg en

Проект на БФБ осигурява компютри за подгорските читалища

22.06.2009
Проектът предвижда обучения за изграждане на капацитет сред местната общност за устойчиво развитие, съчетано с опазване на природата. Ще се реализират обучения в познаването, култивирането и обработването на билки и подправки и ще се създаде база данни, която ще се ползва както от обучените, така и от всеки, който иска да започне алтернативен бизнес. Ще се подготви и отпечата дипляна с информация за билките в района и ползите от култивирането им.
Целта на проекта е да открие нови възможности за генериране на доходи чрез стартиране на биоземеделие в региона, което ще изгради по-отговорно отношение към природата. Ще се създадат предпоставки за устойчив природосъобразен поминък в селата на Подгорието и ще се създадат партньорски отношения между хората от общността и читалищата.
Партньор по проекта е Община Петрич. Това е още един пример, че успешната взаимна работа и сътрудничество за опазването на биоразнообразието и уникалната природа на Беласица е добра възможност за устойчиво развитие на района.