bg en

Проект „Живот за Кресненския пролом“ за волиерата за белоглави лешояди, организирана от Емилиян Стойнов и екипа му

Живот за Кресненския пролом
Белоглавият лешояд, наречен в Пиринско Картал, става жертва на трупните примамки със стрихнин, залагани масово през 60-те години на ХХ век за борба с вълчата популация. За завръщането на този „санитар на природата“ работи вече три години създателят на Фонд за дивата природа и фауна Емилиян Стойнов. По проект „Живот за Кресненския пролом“ – 2012-та – 2016-та година известният френски Зоопарк ДеДоуе наскоро е дарил два белоглави лешояда на българския орнитолог.

Във Волиерата в с. Ракитна, община Симитли на адаптация са 19 птици, а други 21, преминали през адаптивния период, вече са пуснати на свобода. Очакванията на Емилиян Стойнов и консултиращия го екип са в следващите една, две години да се излюпи и местно потомство. Амбиция и мечта на Стойнов е от топонимия, обозначаваща някогашните й многобройни обиталища, белоглавите лешояди отново да се превърнат в неизменна част от пейзажа на скалистите Кресненски зъбери и Пиринското небе.

Повече за проект "Живот за Кресненския пролом"