bg en

Проект „За Балкана и хората“ гостува в Чипровци

Проект „За Балкана и хората“ гостува в Чипровци
25.05.2014
Представители на партньорите по проекта се включиха в пролетния пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие”, който се проведе от 19 до 24 май в град Чипровци. Събитието се провежда за 5-та поредна година и включва ателиета, семинари и дискусии за устойчивото развитие и бъдещето на демокрацията в Европа, студентска работа в екипи и студентска конференция, практическо обучение, запознанства, срещи с хората от град Чипровци, пътешествия, вълнуващи преживявания и приключения. В университета тази година участваха студенти от България, Франция, Словакия и Полша.
На 22 май, международния ден на биоразнообразието, от 15 часа в Голямата зала на Културния дом се проведе представяне на проект “За Балкана и хората” и среща на екипа по проекта със студентите. Росен Василев от Българска фондация Биоразнообразие направи кратко резюме на целите, обхвата и дейностите по направленията.
Йорданка Динева от Българска фондация Биоразнообразие представи дейностите по информиране и въвличане на обществеността в природозащитни акции. Работа с доброволци, курс по опазване на природата, възможности за финансиране на дипломни работи, лагери за студенти, подпомагане на партньорство на Коалиция „За да остане природа в България“ са част от дейностите, подкрепени по проекта, които въвличат гражданите и организациите в практическа работа и конкретни кампании като по този начин спомагат за повишаване на успешността на застъпнически дейности, повишаване на капацитета и обществена ангажираност.
Представени бяха законодателните дейности, които целят промяна на нормативната база, така че да имаме повече опазена природа. Поради обвързаността на опазването на природата с устойчивото използване на ресурсите в земеделие, животновъдство, дърводобив, туристически бизнес и други бизнеси, които могат да са природосъобразни, законодателните инициативи по проекта са обвързани с участие в процеса на планиране на следващото рамково споразумение на програмата за развитие на селските райони. Мануела Мурджева от Българско дружество за защита на птиците представи дейностите на проекта, свързани с въвеждане на добри земеделски практики, облекчаване на условията за производство и директна продажба на млечни и месни продукти директно от фермата. Фермерите от проектните региони получават информация и помощ за достъп до европейско и национално финансиране от мобилни екипи от експерти. Тя разказа и за усилията, които екипът полага за обучение и убеждаване на фермерите да спазват мерките и предписанията за позволените дейности в територии с висока природна стойност, за да се опази био-разнообразието в тях.
Георги Стефанов представи какво се крие зад термина екосистемни ползи, как можем да оценим услугите, които ни предоставя природата и примери за схеми за екосистемни плащания. Той обясни важността от информиране на широката общественост, както и на засегнатите местни общности, за значението и икономическото измерение на опазената природата и как съвременните подходи за оценяване на екосистемните ползи дават допълнителни разбираеми аргументи за важността да опазим природата и какво ни коства нейното унищожаване.
Представени бяха Годишните награди за опазване на биоразнообразието 2014 и младежите, участващи в събитието, бяха призовани да изпратят своите номинации в различните категории, за да се вдъхновим от примера на гражданите, институциите, журналистите, политиците и бизнесите, които посвещават част от своите сили, време и познания за опазването на природата.
Също така не пропуснахме да призовем младите хора на България да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент, като по този начин изберат кой и как ще управлява политиките за опазване на природата на национално и европейски равнище.
Пътуващият университет по устойчиво развитие се организира от интердисциплинна образователна мрежа „Място за бъдеще“ и гражданско сдружение „Щастливеца“. Повече за събитието: http://placeforfuture.org/?p=2316