bg en

Проект ГИС добива популярност на европейско ниво чрез бюлетина на ЕUROGEO

EuroGeo
31.03.2015
С радост искаме да споделим, че информация за Проект ГИС „Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“  и изградената по проекта ГИС платформа е включена във февруарското издание на информационния бюлетин на ЕUROGEO – Европейската асоциация на географите  (http://www.eurogeography.eu )
 
Една от целите на Асоциацията е да популяризират добри практики от областта на географията, ориентирани към подобряване на осведомеността на европейските граждани и осигуряване на информация за по-добро и аргументирано вземане на решения.
 
Включването на информация за проекта и ГИС платформата на БФБ е поредното признание за важността и успеха на поетия от нас път – споделяне на пространствената информация на БФБ с цел подобряване на гражданската осведоменост и подобряване на възможностите за мониторинг и застъпничество не само на национално, но и на европейско ниво. Предоставяне на информация за проекта и ГИС платформата и достигането й до максимално голям кръг от хора е най-голямото признание за успеха на постигнатото от екипа на проекта.