bg en

Проект “Бъдещи природозащитници”

бъдещи
Безпрецедентен опит за успешно сътрудничество между представители на неправителствени организации и на университети. Едно от големите му предимства е обмяната на опит, знания и изграждането на контакти между студенти и преподаватели от три страни - България, Гърция и Чехия. Създадена е студентска програма за професионално развитие на студенти, в която се записаха над 90 студента от трите страни. Екипът на "Бъдещи природозащитници“ успя да привлече едни от най-добрите експерти от природозащитни неправителствени организации, държавни институции и преподаватели в университети, които да споделят своите знания със студентите, записали се в програмата, както и с широката публика. През периода май 2020 - май 2021 бяха проведени: Практика на терен: ролята на торфищата; Лагер „Бъдещи природозащитници“ в Западна Стара Планина (9 – 13 октомври); Форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е“ – част от дългоочаквания девети Байк и рън за Чепън; Учебна практика по мониторинг на диви кози (6-9 ноември); Тридневно онлайн обучение за ползите от мониторинг и опазване на биоразнообразието от 24 до 26 март; Кратък обучителен курс „Въведение в ГИС и работа с QGIS"; Обучение "Фотография за активисти".

За повече информация: http://edu.parks.bg/