bg en

Продължават проверките за препарати

Продължават проверките за препарати
05.09.2007
За съставените актове ще бъдат издадени наказателни постановления. Глобите за излагане и притежаване на защитени животински видове варират от 100 до 5 000 лева за физически лица (до 10 000 лева, ако видът е световно застрашен) и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица (до 20 000 лв., ако видът е световно застрашен).

Бяха конфискувани три трофея на диви кози, два от които са били закупени извън Родопите. От няколко години е излязла мода за излагане на глави на диви кози по заведения. Има създаден незаконен пазар за такива трофеи като бракониери са се специализирали в лов на кози в Националните паркове. Стотици животни са убити през последните години за тази цел, като им е била отрязвана само главата, а трупа и месото изоставяно. Планът за действие за дивата коза предвижда специални мерки за спиране на тези нарушения - масирани проверки по заведения и частни домове и награди от 1000 лв. за сигнали и залавяне на бракониери.

За да бъде решен трайно този проблем е необходимо да има активна гражданска позиция от страна на посетителите на обществени заведения, защото тяхната реакция е важна за собствениците. Ако всеки загрижен за природата покаже своето недоволство от излагане на животински видове и части от тях в местата за хранене, това неминуемо ще намали ефектът на „модата” да красим механи, ресторанти и дори кафенета с „труповете” на убити изчезващи видове животни, голяма част от които са намерили смъртта си именно заради това – да бъдат препарирани и изложени на показ.