bg en

Продължава разработването на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан”

среща Централен Балкан
21.10.2014
На 16 и 17 октомври се проведе петата работна среща по разработване на Стратегически план за управление на високопланинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан”.
Срещата бе организирана от Българска фондация Биоразнообразие като участие в нея взеха представители на Дирекция Национален парк „Централен Балкан”, Животновъдно сдружение "Стария Балкан" – гр. Карлово, Организация за опазване на калоферската дългокосместа коза - гр. Калофер и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
На срещата се обсъждаха конкретни дейности, изпълнението на които ще доведе до по-добро сътрудничество между различните заинтересовани страни, имащи отношения към проблема и оптимизира управлението на планинските пасища в Парка.
В резултат на активното участие на експертите от работната група разработването на плана вече навлиза във финалния си етап.
Работата на експертната група е част от изпълнението на дейност „Подобряване на управлението на планинските пасища в Национален парк „Централен Балкан” по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи