bg en

Продажбата на дюните в Несебър показва схемата, довела до застрояване на Черноморието

дюни - Несебър
03.01.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че случаят с дюните в Несебър показва пълния набор от нарушения и практики, които бяха използвани, за да се застрои българската природа и да се унищожи Черноморието.
Природозащитниците настояват държавата да стартира най-сетне ефективното и реално прилагане на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), да се направят незабавни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който противоречи на международните договори, по които България е страна, и да се актуализират продажните цени и оценките на държавната собственост.
Скандалната сделка в Несебър нямаше да се случи, ако Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше изпълнила своето задължение и след 1 януари 2008 г. беше картографирала всички дюни, крайморски езера, лагуни и плажове, както изисква ЗУЧК и наредбите по неговото приложение.
Коалицията "За да остане природа в България" припомня, че въпреки изричното решение на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция, България и до днес не е предприела необходимото, за да се гарантира информираност и достъп на гражданите до съдебен контрол на устройствените планове.
Природозащитниците искат и подобряване в работата на институциите, които са длъжни да прилагат природозащитното законодателство.
Какво не е наред в случая с дюните в Несебър?
По Конституция и съгласно специалния закон всички морски плажове, лагуни, крайморски езера и дюни са публична държавна собственост и съответно не могат да бъдат обект на продажба и застрояване. Благодарение на липсата на графична информация административните органи трудно могат да ги идентифицират и така са възможни злоупотреби.
Скандално е, че никой в държавата, включително и Дирекцията за национален строителен контрол, не може да разбере какво предвижда Общия устройствен план на Община Несебър. Той не е публичен и се крие от обществеността, което улеснява злоупотребите. След последното изменение на ЗУТ от 2012 г., законът дори стана още по-ограничителен за възможността за участие на обществеността и обжалването на устройствени актове. Тогава от коалицията "За да остане природа в България" алармираха парламента и председателя на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление Любен Татарски и изпратиха искане за налагане на вето до президента Росен Плевнелиев.
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са допуснали застрояването, без да разпознаят дюните като природно местообитание от европейската екологична мрежа Натура 2000. Те не са оценили кумулативния ефект от други подобни застроявания на много други подобни проекти на парче по крайбрежието. Заради това незачитане вече тече наказателна процедура на Европейската комисия, припомнят природозащитниците.
Държавата не разполага с реален механизъм да оценява имотите си, които се разпродават. Това най-лесно би се решило с открити, прозрачни и действителни търгове, несъдържащи дискриминативни условия за участниците в тях, предлагат от коалицията "За да остане природа в България".