bg en

Природозащитници пишат на служебните министри да не съгласуват ново застрояване на Национален парк Пирин

12.04.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ (на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор) изпрати писмо до всеки един от министрите в служебния кабинет да не участва в процедурата по промяна на Плана за управление на Национален парк Пирин, поискана от Община Банско.
„Процедурата е започната от Община Банско и Министерството на околната среда и водите в нарушение на българското и европейско екологично законодателство и с Вашето участие като съгласувателен орган Вие ще бъдете въвлечени в противозаконните действия на тези две институции“, се казва в писмото.
Природозащитниците припомнят, че цялата процедура цели да се узаконят извършените нарушения от концесионера и екоминистерството между 2001 и 2011 г., които доведоха до използване на площ, която е с 60% по-голяма от разрешеното по концесия.
Новите промени освен това ще допуснат и ново застрояване със ски лифтове и писти на Национален парк Пирин върху 14 пъти по-голяма площ от разрешеното по концесията за ски зона Банско. Всичко това - в нарушение на обществения интерес и на Закона за защитените територии.
Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че започнатите промени в Плана за управление на Национален парк Пирин не са подложени на процедура за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.
Освен това те разрешават строителство на нови лифтове и писти в Национален парк Пирин, въпреки категоричната забрана в чл. 21, т.1 от Закона за защитените територии.
До момента са събрани над 40 хиляди подписа в интернет и на хартия в петицията за опазване на Национален парк Пирин от допълнително застрояване и изсичане на вековни гори.