bg en

Природен парк Странджа отново застрашен от застрояване, правителството си търси нови наказателни процедури

златна перла
17.01.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ е силно възмутена, че седем години по-късно държавата отново иска да застроява Природен парк Странджа въпреки заплахата от три наказателни процедури на Европейската комисия.
Със свое решение от сряда петчленен състав на Върховния административен съд отмени решението на тричленен състав на съда по жалба на природозащитни организации, с което беше отменен общия устройствен план на община Царево. Решението на петчленката идва след обжалване от страна на община Царево и настоящия министър на регионалното развитие и при пълна промяна на позицията на екоминистерството.
Спорът е дали може да бъде действащ Общият устройствен план на община Царево, който няма задължителната екологична оценка. Планът предвижда застрояването на две трети от крайбрежието на юг от Царево със 75 хиляди легла, всички в територията на Природен парк Странджа и Натура 2000 мрежата от защитени зони. Планът е изготвен от екип, ръководен от свързания с Дюнигейт арх. Тихолов.
По ирония на съдбата в същия ден Съдът по правата на човека в Страсбург отхвърли претенциите на собствениците на незаконно построения комплекс „Златна перла“, край село Варвара в Природен парк Странджа. След шест години опити за узаконяване той беше разрушен през 2012 г. Мнението на съда е, че инвеститорът е бил наясно, че проектът му не отговаря на изискванията на екологичното законодателство, но въпреки това е продължил да строи.
Новият общ устройствен план на Община Царево обаче ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и на други места.
Заради напълно неадекватната оценка за съвместимост на плана Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България. Това принуди министърът на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г. и така временно спря прилагането на плана, както и наказателната процедура.
Случайно или не при започване на изграждането на „Златна перла“ през 2006 г., при издаването на положителна екооценка на общия устройствен план на община Царево през 2008 г., както и сега в управлението е един и същ заместник министър на околната среда и водите – Чавдар Георгиев.
Природозащитниците ще сезират Европейската комисия, че причините за наказателната процедура отново са налице. Решението на Върховния административен съд е показателно, че българските закони за устройство на територията, за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие не прилагат адекватно три европейски директиви – за стратегическа екологична оценка, за птиците и за хабитатите.