bg en

Природен парк "Беласица"

Природен парк "Беласица"
Беласица е разположена на кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция). В нея се срещат вековни гори, невероятна смесица от характерните за умерените ширини планински животински видове със специфичната планинско-медитеранска фауна – комбинация, характерна единствено за тази планина. Най-характерни за Беласица са кестеновите гори, които тук имат най-големите си находища у нас. 

БФБ предприема първите стъпки за опазване на планината Беласица през 2003 г. Именно опазването на вековните гори са сред причините за обявяването на природен парк по предложение на Българска Фондация Биоразнообразие. Природен парк "Беласица" е най-новият природен парк, създаден през 2007 година. Беласица е част от инициативата "Европейски Зелен пояс". Оттогава успешно са осъществени редица проекти, целящи опазване на биоразнообразието и повишаване съпричастността на местните общности към проблемите на околната среда. 

Природен парк "Беласица"


В момента Българска Фондация Биоразнообразие работи за развитието на екологичния туризъм в района, както и за превръщането на цялата планина в трансгранична защитена територия.

Природен парк "Беласица"


Основните направления на нашата работа са:
  • Създаване на Природен парк „Беласица” като инструмент за опазване на природата и устойчиво развитие на региона;
  • Подпомагане развитието на устойчив туризъм в Беласица;
  • Повишаване природозащитната култура и информираността на местната общност за проблемите на биоразнообразието;
  • Образование за околна среда;
  • Развитие на международно сътрудничество за опазване на природата. 
През годините ние подпомогнахме създаването на база данни за туристическите ресурси, разработването на 3 дълги и 9 къси маршрута за пешеходен туризъм, създадохме 4 тематични маршрута („Животът на кестена”, пътека „Приятели”, Пътека на мравката, „Пеперудите и цветята на Беласица”). Издадохме туристическа карта на Беласица, туристически пътеводител, дипляни за тематичните маршрути, пощенски картички, книга „Интересните растения на Беласица”. Организираме опознавателни турове, велопоходи, участие в туристически борси. Поддържаме и Интернет портала www.belasitsa.com


Проекти, свързани с територията