bg en

Природа в опасност, организирана от БДЗП и WWF за България

Природа в опасност, организирана от БДЗП и WWF за България
През пролетта на 2015 Европейската комисия стартира допитване за пригодността на екомрежата Натура 2000. Представители на над 100 природозащитни организации от стария континент се обединиха в защита на Директивите за птиците и за местообитанията - закони, които са основата на екозаконодателството в Европа. Притеснени от опасността ревизията на Натура да доведе до отслабването и обезличаването й, четирите най-големи организации WWF, BirdLife Inetrnational, Friends of the Earth и EEB поведоха кампанията Keep Nature Alive в защита на екомрежата. В резултат, беше мобилизирано най-мащабното гражданско участие в традиционното допитване на Еврокомисията до гражданите - за първи път стотици хиляди се включиха в допитването и от тях цели 520 000 души ясно завиха - Не пипайте Натура 2000!
 
България също се присъедини към кампанията чрез организациите WWF България и БДЗП. Беше мобилизиран експертен и граждански потенциал, за да обедини близо 10 000 българи в защита на този наднационален, демократичен природозащитен инструмент. Страната ни е на девето място в Европа по събрани гласове "ЗА" Натура 2000 и, поне формално, българският министърът на околната среда и водите отговори на въпросите в рамките на кампанията с ангажимент, че застава на страната на тези, които смятат екомрежата за успешна, искат да бъде запазена и развивана, и все по-добре прилагана.
 
Кампанията за защита на директивите продължава и днес, тъй като решението на Комисията се отлага няколко пъти. Експертният доклад е готов, мненията на гражданите са събрани и повече от половината европейски правителства ясно за изразили безусловната си подкрепа за Натура 2000. Остава да разберем дали Европейската комисия ще се съобрази с всички тези мнения.
 
За повече информация:
Кампанията Keep natura alive
Кампания „Природата в опасност“
Видео от кампанията
Видео от кампанията