bg en

Приложението за смартфони и др. мобилни устройства SmartBirds, създадено от БДЗП

SmartBirds
SmartBirds e първото в България и едно от малкото в света приложения за смартфони и други мобилни устройства за определяне на птиците и е подходящо, както за специалисти с богат опит в определянето на птиците, така и за начинаещи „бърдуочъри“. Платформата съчетава определител за птици, електронен дневник за наблюдения и информация за Натура 2000 места, като представя всички 269 птици, гнездящи в България.
 
Новата професионална версия SmartBirds Pro може да се ползва, както от полеви биолози, така и от по-напреднали природолюбители. Платформата представлява електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на видовете птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. Удобно е за използване, както за единични наблюдения, така и за провеждането на мониторинг. Събраната информация може лесно да бъде споделяна с приятели чрез електронна поща или изпращана към базата данни на БДЗП. И двете приложения са безплатни и могат да бъдат изтеглени от Google Play
 
За повече информация:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bspb.smartbirds.pro