bg en

Прилепите от Странджа ще бъдат представени в Казиното

09.05.2011
Лекцията се организира от Българска Фондация Биоразнообразие – клон Странджа и Българско дружество за защита на птиците – Бургас и е отворена за всички, които имат интерес да опознаят биоразнообразието на най-близко разположената до нас планина. Вход свободен.