bg en

Приключи стажа на Вит Баргер от Чехия в БФБ

Приключи стажа на Вит Баргер от Чехия в БФБ
11.09.2014
Приключи стажа на Вит Баргер от Чехия, който дойде при нас в резултат на сътрудничеството ни със студентската организация AIESEC България. Витя, както го наричахме всички, е студент въф факултета по Икономика със специалност „Структурна политика на Европейския съюз и развитие на селските райони в университет в Чехия и имаше желание да се запознае с работата в природозащитна неправителствена организация. Въпреки че ни гостува само 4 седмици той успя да ни помогне изключително много. Включи се най-активно в откриване на изложбата ни „Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа” в София, в доброволческата ни акция „Окоси поляна – спаси орхидея” по проекта ни "За Балкана и хората", както и във Фестивала на солта 2014 по проект "Солта на живота". Помогна ни и в нашето участие по случай 125 годишнината на Природонаучния музей и в още много други наши събития и задачи.
Със своята любознателност, отзивчивост и готовност винаги да е на среща, когато има нужда от него, Витя успешно се превърна в част от пъстрия живот на нашата фондация. Надяваме се, че и ние успяхме да го вдъхновим да се грижи и да пази природата. Пожелаваме му успехи и очакваме някой ден отново да го видим в България!