bg en

Приключи проекта „Проучване на възможностите за трансграничен биосферен парк Осогово“

Конференция
12.11.2015
Със заключително събитие на 12 ноември 2015 завърши проекта „Проучване на възможностите за трансграничен биосферен парк Осогово – Feasibility Study for Trans-border Biosphere Reserve Osogovo”, ref. 2007CB16IPO007-2012-3-047, финансиран от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.
 
Представени бяха резултатите от 18-месечното сътрудничество между партньорите Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) - клон Беласица и Регионалния офис в Струмица на Факултета за земеделски науки и храна към Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие.
 
В събитието с презентации се включиха ръководителя на проекта Мартина Колева, експерта по икономика Димитър Събев, експерта по културно-историческо наследство и социология Станислава Захова, съставителя на обобщителния доклад за възможностите на Осогово за биосферен парк Любомир Димовски, както и младия сътрудник на БФБ Катрин Томова.
 
На срещата присъстваха около 40 души, измежду които и представители на НПО сектора, учебните заведения и бизнеса от проектния район. По време на дискусията и коктейла участниците имаха възможност да изкажат мнение и обменят идеи за надграждане на постигнатото от проекта до момента.
 
Извършените по проекта проучвания в областите флора, фауна, гори, земеделие, културно-историческо наследство, туризъм, икономика и социология за целия район на Осогово (българска и македонска част) служат за основа на задълбочен анализ на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк, като възможност за устойчиво развитие, покачване на жизнения стандарт и съхранение на ценни природни ресурси.