bg en

Презентация за адаптивното управление в София

лекторът
22.06.2013
Заповядайте на 24 юни (понеделник) от 18:30 ч. в голямата аула 239 на Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Лектор ще бъде Албертийн Пердок от Фондация на успеха (Foundations of Success, Europe) – на снимката.
Презентацията е на тема „ПЛАНИРАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОТВОРЕНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА ПРИРОДОЗАЩИТА.“
Презентацията ще ни запознае с най-важните моменти, свързани с Отворените стандарти – световният език в природозащитата. Ще разберем защо е разработен, кой го ползва и по какъв начин. Ще се запознаем и с практическото му приложение в Европа. Повече информация за Отворените стандарти може да намерите тук:
http://www.conservationmeasures.org/initiatives/standards-for-project-management

Фондацията на успеха е неправителствена организация, която се грижи за подобряване работата на заетите в природозащитата чрез въвеждане на методологията по адаптивно управление. Фондация на успеха си партнира с правителствени институции, неправителствени организации, научни институти и донори по целия свят. Повече информация за FOS: www.fosonline.org.

Презентацията е част от курса на БФБ „Опазване на биоразнообразието“, който се осъществява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

На 28 юни такава презентация ще бъде представена и пред експертите от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ в Габрово. От 25 до 27 юни в с.Орешак ще има специализирано обучение по темата за Адаптивно управление и Отворени стандарти, в което ще се включат 12 представители на институции и НПО, експерти природозащита и устойчиво управление на ресурсите.