bg en

Презентация в БФ "Природозащитно законодателство"

13.01.2010
Презентацията е част от обучителен курс, организиран по проект „За да остане природа в България” с финансовата подкрепа на Фондация „ЕкоОбщност” и Европейското икономическо пространство. Целта на курса е в серия от презентации граждани, доброволци и експерти в неправителствените организации да бъдат въведени в теми, касаещи гражданските права и възможностите за гражданско участие, лидерски и ораторски умения, природозащитното законодателство и биологично разнообразие. Разчитаме, че чрез тези лекции всички ние ще знаем повече и ще можем по-добре да защитаваме различни социални каузи. Според нас поради липсата на гражданско образование в училищата и университетите в България е от изключителна важност сами да намерим начин да се срещнем с хора от различни области и да обменим опит, за да може след 10 години държавата ни да бъде правова, а обществото – граждански активно и непримиримо!