bg en

През Странджа/Йълдъз и по крайбрежието до Истанбул!

07.04.2010

Искаме да споделим с всички убеждението си, че както Звездата грее над всички нас, така и природата е над човешките граници. В Годината на биоразнообразието посвещаваме нашия поход на идеята за опазване на природата в Странджа - от двете страни на границата.
За някои от нас това е продължение на още по-дълга история – велосипеден преход по Черноморското крайбрежие от Мангалия (Румъния) до Резово и назад! Сега искаме да продължим още по-надолу до Истанбул – Европейска столица на културата през 2010.
Програмата тази година дава добри възможности всички заедно да участваме в едно приключение, като търсим най-близкия до морето път, къде да разпънем палатките си, какво да ядем и други ;)

Информация и регистрация
Павел Павлов – тел. 0887544895, e-mail: pavkatapavlov@abv.bg
Росен Василев – тел. 0888330010, 0896798909, e-mail: rossen.vassilev@biodiversity.bg, skype roko_bbf