bg en

През 2007 - истински фестивал на зелениката

19.05.2007
Организаторите от Дирекцията на Природен парк „Странджа” в събота (12.05.2007 г.) представиха новия си маршрут “В търсене на Златното руно”, който тръгва от с. Кондолово. Няма друго такова място в Странджа, където зелениките да са така нацъфтели и пътеката да минава през сенчести гори, хладна река и да оставя незабравими спомени. Ако искате да посетите това място – достатъчно е само да се свържете с водач от селото или с дирекцията на парка. Вечерта всички участници нощуваха на палатки и оформиха голям и пъстър палатков лагер.

В неделя (13.05.2007 г.) в Малко Търново се откри Посетителският информационен център на ПП “Странджа”. В него може да се намери информация за туристическите възможности в парка - къде може да се нощува, местата за хранене, културно - историческите забележителности, водачите в района и др.

Атрактивни модули показват парка, хората, които живеят на негова територия, обичаите, традициите. По-любознателните могат да надникнат в хралупата на странджанския дъб, да се запознаят с всички жаби, змии и гущери в парка и да научат, че не са опасни. Посетителите могат да видят и едни от най-редките типове почви (единствено тук в цяла Европа) – червенозем и жълтозем. Най-голямата атракция обаче за децата е уредбата «Кой е бил тук?», от която по следите и екскрементите може да се разпознаят горските (и не само!) обитатели. В центъра могат да се закупят някои типични странджански «артикули» - манов мед, тъкани и плетени ръкоделия, и даже детски произведения.

Центърът е разположен в къща с типична странджанска архитектура, и ще се стопанисва от природния парк. Сградата е дарение от фондация Биоразнообразие, а част от ремонта и оборудването също са финансирани чрез проекти на Фондацията.
Близо три години се изгражда сегашният туристически информационен център. Природен парк Странджа е най-голямата защитена територия в страната, която до този момент не разполагаше с такъв център.

Веднага след шампанското Дирекцията на парка беше подготвила нова изненада и посещение на най-новият туристически маршрут в парка - “Странджанската горска пътека“. Тя е посветена изцяло на вълшебната странджанска гора – с мерник може да «отстреляте» десетина дървесни вида, да опитате да имитирате звука на кълвача, да научите много за гъбите и за живота в «развалините» (мъртвата дървесина). Особено забавна е част от пътеката, която носи пълното с изненади име – “За смелите от групата!”. Точно над река Мечи дол най-безстрашните участници се спускаха с «тролей» над нея.
Пътеката е изградена по съвместен проект между Дирекцията на ПП Странджа, БФБ и РИОСВ–Бургас, както и с допълнително финансиране от бюджета на парка.