bg en

Пресконференция за Натура 2000

18.12.2006
На 18.12.2006 г. се проведе пресконференция за Натура 2000, организирана от организациите, подкрепящи европейската екологична мрежа. Представиха се дейностите на неправителствените организации, свързани с Натура 2000, ролята на научната общност в процеса и причините за усилената опозиция срещу мрежата. Организаторите обявиха предстоящото гражданско присъствие на 21 декември от 10.00 часа пред Министерски съвет. На всички присъстващи бяха раздадени зелени лентички – символ на съпричастност за запазването на българската природа.