bg en

Пресконференция за “Камчийски пясъци”

12.07.2006

Решение на предишния кабинет направи възможна незаконната продажба на земи от защитена местност „Камчийски пясъци”, осъществена от настоящото правителство на частен инвеститор. След придобиване на земята, фирмата поиска отмяна на статута на защитената местност „Камчийски пясъци”, тъй като природозащитният режим пречи на строителните им намерения.

 

Върховният административен съд взе решение в полза на това искане и аргументите на съда за отмяна на защитената местност са такива, че заплашват още 250 защитени природни обекти в цялата страна.

 

Това скандално решение и последващото мълчание на отговорните държавни институции, ни карат да се съмняваме в наличието на мълчалива договореност между представителите на бизнеса, политическите партии, държавната администрация и съдебната власт за унищожаване на последните запазени ценни природни територии в България.

 

 

 

Участници в пресконференцията са представители на следните неправителствени природозащитни организации:

 

Българска фондация Биоразнообразие

Българско дружество за защита на птиците

Сдружение за дива природа „Балкани”

СНЦ „Зелени Балкани”

WWF Дунавско – Карпатска програма България