bg en

Премиерът се включи в борбата с бракониерството

Премиерът
08.09.2010

Министър председателят Бойко Борисов връчи Лада Нива на Ловно рибарско дружество Девин за борба с бракониерстовото. Всяка година над 500 диви кози и 50 мечки стават жертва на бракониери в България. За решаването на този проблем Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение за дива природа „Балкани”, Ловно рибарско дружество (ЛРД) „Девин” и РИОСВ Пазарджик обединиха усилия в общ проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Съществена част от проект "Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България" е опазване на дивата коза на територията на общините Девин и Борино.

По проекта са назначени трима допълнителни ловни надзиратели към ЛРД Девин, които ще използват за контрол връчената от Министър председателя и закупена по проекта кола с повишена проходимост „Лада Нива”. Досега ловните надзиратели са успели да предотвратят няколко случая на бракониерство в района, но ЛРД Девин разполага само с една служебна кола и с така направеното дарение колите за охрана ще се удвоят.

Партньорството между държавата и неправителствените организации е ключово за борбата с бракониерството и спасяване на дивите кози. Личното ангажиране на Министър председателя Бойко Борисов в тази кауза дава надежда, че този проблем може да бъде трайно разрешен.

Територията на ЛРД Девин подслонява популации от над 100 диви кози и 10 мечки. От няколко години дружеството се занимава и с екотуризъм и предлага наблюдения и фотографиране на мечки от укритие и на токуващи глухари.