bg en

Предстои II кръг на състезанието за Осогово в Кюстендил

ученици
07.06.2013
През 2013 година за пръв път в Кюстендил се организира екологично състезанието „Осоговска планина – биоразнообразие и опазване”, което има за цел да стимулира интерес към защитените територии и видове на местно ниво, да популяризира опазването им, както и да повиши природозащитната култура на учениците.

Състезанието се организира от Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ), и е част от дейностите по проект “Осогово в Зеления пояс”, изпълняван в сътрудничество с Македонското екологично дружество и финансиран от Про Натура, Швейцария и Франкфуртското зоологическо дружество, Германия

Състезанието ще се проведе в два кръга:
• Вътре-училищен кръг – решаване на тест в училищата
• Между-училищен кръг в гр. Кюстендил, в който ще се състезават учениците с най-добри резултати от първия кръг

Право на участие имат всички желаещи ученици от V до X клас. Организаторите ще финансират цялостното провеждане на състезанието. Училищата, които се включват организират само провеждането на първия (вътре-училищен) кръг.
Във вътре-училищния кръг (който се проведе на 26.04.2013) в община Кюстендил и община Невестино се включиха 124 ученика от 11 училища. Максималният брой точки от теста бе 60, а за участие в между-училищния кръг се класираха първите 5 ученика, с най-висок резултат от всяко училище.
Между-училищният кръг ще се проведе на 12 юни (сряда) от 16.00 часа в сградата на Регионалния педагогически център с адрес гр. Кюстендил, улица Демокрация №55.
Резултатите от състезанието, както и учениците, които печелят голямата награда – участие в екологично образователно училище, организирано от БФБ в Осоговска планина през лятната ваканция на 2013 г., ще бъдат обявени в 19.00 часа в същата сграда.
БФБ изказва специална благодарност на преподавателите и директорите на училищата, ангажирали се с организацията и провеждането на училищния кръг и с подготовката на участниците!