bg en

Представяне на резултатите от разработване на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“

Среща
12.02.2015
На 10 февруари 2015 г., в град Калофер, се проведе  среща, на която екипът на Българска фондация Биоразнообразие представи напредъка по разработване на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“. На срещата присъстваха представители на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“, Животновъдно сдружение „Старият Балкан“, СНЦ „Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България“, както и животновъди ползватели на територията на Националния парк от Карлово, Калофер и околните села.
 
Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с предварителният вариант на Стратегическия план. Бяха представени както процесът на създаване на документа, така и основните му компоненти. В последвалата дискусия се обсъждаха както наболели проблеми, свързани с пашата на територията на Националния парк, така и идеи за дейности, които ще подобрят управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ и могат да се включат в Плана. Добър знак за бъдещето на планинските пасища бе разбирателството и добрият тон, които царяха по време на срещата.
 
Стратегическият план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ се разработва в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи.