bg en

Представяне на програма за професионално развитие на студенти "Бъдещи природозащитници – Future Environmentalists"

wanted
13.11.2018
На 20 ноември 2018 г. от 18:30 часа в зала 163 на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (бул. Драган Цанков 8) ще бъдат представени дейностите по проект „Бъдещи природозащитници – свързване на управлението на европейския природния капитал с теренното изследване“. Проектът се изпълнява в партньорство между Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция и Чешкия земеделски университет в Прага, Чехия и показва връзката между политиките за опазване на околната среда и практическото им приложение.
 
Основен акцент в него е разработването на Програма за професионално развитие на студенти „Бъдещи природозащитници“ (Future environmentalists), в която студенти, докторанти и млади професионалисти по природни науки от България, Гърция и Чехия, ще имат възможността да развият чрез допълнително безплатно обучение своите умения. Програмата се фокусира върху изследването и управлението на природните ресурси и защитените теоритории, познаване и мониторинг за изпълнението на европейските екологични политики в трите страни, застъпничеството и активното гражданско общество.
 
В рамките на проекта ще бъде разработен и специален образователен онлайн продукт, предназначен както за студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски преподаватели, и за практикуващите в сферата на околната среда. Образователният продукт ще включва най-добрите практики и примери за провеждане на теренни изследвания, обработване на данни от изследванията и практическото приложение на получените резултати при управлението на околната среда и провеждането на застъпнически кампании.
 
На срещата ще присъстват представители и студенти от Лесотехническия университет, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Солунският университет „Аристотел“ – Гърция и Чешкия земеделски университет в гр. Прага, български неправителствени организации, медии и др.
 
Проектът „Бъдещи природозащитници – свързване на управлението на европейския природния капитал с теренното изследване“ е двугодишен и е  финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Повече информация за програмата
Фейсбук събитие