bg en

Представители на Коалиция „За да остане природа в България” се срещнаха с премиера Бойко Борисов за Витоша и крайречните гори по Дунав

12.12.2012

Теми от ключово значение за опазването на Витоша и крайречните гори по Дунав бяха обсъдени днес от представители на Коалиция "За да остане природа в България”, на която член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие и премиера Бойко Борисов. Срещата се състоя в Министерски съвет по инициатива на природозащитниците.

Темите:

1. Витоша
В Коалицията бяха получени сигнали за промяна на начина на трайно ползване на голям брой имоти в Природен парк Витоша от ливади, пасища, морени, пътища, торфища на ски писти. Това е станало чрез промяна в базите данни за собствеността (карта на възстановената собственост) и в нарушение на няколко закона: за горите, за околната среда, за защитените територии и за биоразнообразието. Тези скандални действия биха довели до две нови наказателни процедури в Европейската комисия (ЕК)по директивите за ОВОС и хабитатите.
През изминалите две седмици, това решение беше защитавано последователно от представители на земеделското министерство и Изпълнителната агенция по горите. Фактът, че обещанията на земеделския министър за проверка на ситуацията не дадоха резултат, наложи въпросът да бъде поставен и пред премиера.
Решението на премиера беше да се върне старото състояние в ПП Витоша и в него да има „ливади, пасища, морени и др.”, които да се ползват за каране на ски, без техния начин на трайно ползване да се променя на „ски писти“. Междувременно, министър Найденов съобщи, че е уволнил служителя, който е разпоредил незаконните промени в базите данни за собствеността.

2. Правото на свободна конкуренция на Витоша
Незаконните и неморални опити на Витоша ски АД чрез подставени лица да прогони конкурентите си: до Коалицията достигна информация, че държавни служители твърдят пред ски-училищата на Витоша, че Витоша ски АД са заявили всички удобни и ползвани от тях досега детски ски-писти и тази година училищата няма да получат площи. Информацията за скандалното изнудване е предадена на министър Найденов който заяви, че днес предстоят срещи с директора на Витоша ски АД в тази връзка. Премиерът Борисов потвърди, че на Витоша трябва да има място за всички и ски-училищата трябва да работят нормално.

3. Крайречните гори
През септември Министерството на регионалното развитие и благоустройството променя Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Идеята е да се разреши транспортния сервитут на дигите от 10 метра, покривайки цялата ширина до брега на река Дунав. Това би означавало изсичане на огромна площ, тъй като на места разстоянието между дигите и Дунава достига стотици метри; увеличаване на ерозията по брега, тъй като дърветата играят укрепваща роля и унищожаване на горски местообитания, защитени от Натура 2000.
Във връзка с тежките екологични, икономически и правни последици от това действие за България, от Коалицията бе изпратено писмо до министър Павлова с предупреждението, че такива промени биха предизвикали още две наказателни процедури за България пред ЕК - за неспазване на директивите за хабитатите и за ОВОС. Следващата седмица по тази тема ще бъде организирана работна среща с ресорните министри.

4. Преориентиране на средствата по ОП Транспорт
Коалицията потвърди подкрепата си и даде висока оценка за преориентиране на средствата по ОП Транспорт от удълбаването на река Дунав към софийското метро и наблегна на позицията си, че е важно и в следващия финансов период България да използва средствата по програмата за железопътен и електротранспорт. „Настояваме да се обърне внимание на състоянието на ЖП транспорта не само защото е екологосъобразен, но и защото има социални функции. Съкращаването на линии и влакове ще засегне тежко най-слабите финанасово групи и ще отблъсне гражданите от ЖП услугите”, коментираха от Коалицията. След срещата беше получено уверение, че правителството споделя това мнение.