bg en

Представители на БФБ ще участват в международна научна конференция на тема “Перспективи за биологичното и културно разнообразие по протежение на европейският Зелен пояс“

Лого Зелен пояс
03.06.2014
В периода 3-5 юни в немският град Айзенах ще се проведе международна научна конференция, на която ще бъдат представени добри практики, успешни дейности и нови идеи в рамките на европейският Зелен пояс. На събитието ще присъстват двама представители на Българска фондация биоразнообразие: Петко Цветков - Координатор "Зелен пояс и Натура 2000" и Владимир Милушев – координатор проекти, Благоевград.
Петко Цветков ще представи работата на Българска Фондация Биоразнообразие в Осогово и предизвикателствата пред опазването на биоразнообразието в района, а Владимир Милушев - проект „Беласица отвъд граници” на БФБ, изпълняван в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).
Българска Фондация Биоразнообразие е координатор за България на инициативата „Зелен пояс”, която представлява единствен по рода си екологичен коридор с дължина 6800 км, преминаващ през 22 страни разположени по протежението на бившата Желязна завеса, отделяща “Запада” от “Изтока”. Инициативата има за цел да подпомогне устойчивото развитие на местните общности, разположени в пограничните райони както и да превърне някогашния символ на разделение в модел, демонстриращ възможността за хармонично опазване на околната среда и устойчиво развитие чрез международно сътрудничество.

Повече за събитието и програмата на конференцията може да научите тук: http://www.greennet-project.eu/content/3rd-scientific-final-greennet-conference