bg en

Представител на БФБ участва в Зелената седмица в Брюксел

Представител на БФБ участва в Зелената седмица в Брюксел
28.06.2007
От 12 до 15 юни освен четирите паралелни конференции, на които чрез свободен дебат бяха обсъдени постиженията, пораженията и научените уроци, участниците имаха възможност да посетят десетки щандове на проекти, програми и НПО и да научат за новостите в областта на опазването на околната среда. Иновативната разходка в парка представи палатка с 25 бизнес решения, чрез които да подобрим околната среда. Зелената седмица разигра и сценария “Какво, ако...” и поставя пред всеки един от нас предизвикателството да променим нашето поведение и да живеем по-отговорно.