bg en

Празникът на Голямата аязма събра нестинарската общност в Странджа

на Голямата аязма
30.05.2011
За последен път нестинарските села се събират на Голямата аязма през лятото на 1947 г. До началото на 90 –те години все още личат местата на петте Одърчета.
През 2005 г с помощта на проф.Валерия Фол нестинарският празник на Голямата аязма е възстановен от Дирекцията на Природен парк „Страндж”, горските стопанства от района и жители от нестинарските села.
Всяка година на Голямата аязма идват и наследници на изселилите се в Гърция през 1914 г. нестинари от с.Кости.
Дирекцията на Природен парк „Странджа” прави първите стъпки още през 1996 г. за възраждане на ритуала в с. Българи - ремонтират се нестинарските параклиси, коначето, обредния харман. Връща се и се запазва датата 3 юни, когато по стар стил се почитат Св. св. Константин и Елена. По-голямата част от нестинарите са изселени от Странджа през 1913 г., но нестинарството се е съхранило през вековете.