bg en

Правителството в оставка незаконно разшири ски зона Банско

Правителството в оставка незаконно разшири ски зона Банско
31.07.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие предупреждава, че на последното си заседание правителството в оставка е решило на практика незаконно да увеличи площта на концесията на ски зона Банско в Национален парк Пирин.
Официални документи засега не се показват, но вицепремиерът по икономическото развитие в оставка Даниела Бобева обясни пред медии, че концесионната такса се повишава с 50%. Поради липса на друга информация може да предполага, че държавата е включила в концесията 650 декара писти, лифтове и съоръжения държавна собственост, които досега се ползваха незаконно от концесионера „Юлен“ АД, въпреки че не бяха включени в концесията за ски зона Банско от 990 декара.
Какъв е проблемът?
Решението на Министерски съвет е грубо погазване на седем български закона - за концесиите, за държавната собственост, за околната среда, за защитените територии, за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за държавните помощи и за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
С това свое решение държавата без търг или конкурс предоставя за ползване изградени лифтове, съоръжения и писти в ски зона Банско за смешното възнаграждение от 26 ст. на кв.м. застроена площ за година.
В година, когато гражданите на България, пострадали от наводненията, получават от 100 до 500 лева помощ, а болните не могат да получат животоспасяващо лечение, дължимо им от държавата, помощ получават фирми с милиони левове печалба годишно.
Част от предоставените сгради и съоръжения попадат в зони в Национален парк Пирин, в които е забранена стопанска дейност. С това се нарушават както законите за околната среда и за защитените територии, така и планът за управление на Национален парк Пирин.
За коалицията „За да остане природа в България“ решението на правителството в оставка е непозволена държавна помощ, реализирана без изискваното от закона разрешение на Европейския съюз, за което ще бъде информирана Европейската комисия.
Съгласно закона за офшорните компании след 1 юли 2014 г. в дружества, в които участват общините или държавата – като концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД - не могат да участват офшорни компании.
Или ако участват, фактическият собственик трябва да бъде разкрит и да е гражданин на Европейския съюз. По последни данни сред акционерите е и офшорката „Т.А.К Сървисис“ с дял от 30%, регистрирана на Британски Вирджински острови, с неразкрит фактически собственик.
Заради скритите собственици на офшорната компания не може да се гарантира, че членове на правителството в оставка не са в конфликт на интереси с последния си подарък за концесионера на ски зона Банско.
Изменението на един концесионен договор съгласно Закона за концесиите може да се извърша само „При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред“.
Сега е ред на Министерски съвет да обясни кои от тези опасности са факт, за да се промени договора с „Юлен“ АД?
За какво настояват природозащитниците?
Прокуратурата да разследва решението на правителството в оставка и да разпореди на министъра на околната среда и водите да спре изпълнението на решението.
Президентът Росен Плевнелиев чрез създаваното от него служебно правителство да се задейства да възстанови държавната собственост в Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост по закон.
Политическите сили в парламента да осъдят това решение на правителството в оставка в последния момент, което е символ на продължаващото задкулисно управление в полза на неясни физически лица.
Какви са тези 650 декара допълнително?
През 2011 г. специално назначена проверка на Министерство на околната среда и водите установи, че съгласно концесията площта на ски зона Банско трябва да е около 990 декара, но реално се използват допълнително още около 650 декара. Това означава, че вековни гори в сърцето на Национален парк Пирин са били изсечени, държавата си е затваряла очите, а виновни и наказани няма.
Впоследствие екоминистерството е документирало, че ски писти Плато-1, Шилигарник 2 и Стражите, изгорялата чайна Платото и резервоар с обем 15 000 куб. м не са съгласувани по Закона за опазване на околната среда (вкл. лифт Железен мост-Платото), не са налице разрешителни за строеж и експлоатация, или че наличните не са спазени. Те не са предвидени нито в концесионния договор, нито в Териториално устройствения план на ски зона Банско, съгласуван с решение по ОВОС №57-13/31.07.2000 г.
Междувременно България беше замесена в международен скандал, защото Национален парк Пирин е под заплаха да бъде включен в списъка на световното природно наследство в опасност на ЮНЕСКО.