bg en

Правителството продължава да бездейства, докато Седемте Рилски езера изчезват

7te Rilski ezera
08.11.2013
Тъй като през последните месеци, липсват действия от страна на държавата по проблема с унищожаването на Седемте Рилски езера, което може да доведе до тяхното изчезване, коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" настоява:
- Държавата да премахне незаконния лифт от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“, построен в Национален парк "Рила" без валидна оценка за въздействие върху околната среда, както и в нарушение на Закона за държавната собственост.
- Държавата да санкционира община Сапарева баня за незаконно разширяване на пътя до лифта и паркинга до него.
- Държавата да разруши феодалната симбиоза между общината и джиповете и конете, които продължават да качват незаконно туристи, превърнали туристическите пътеки в парка в прашен път.
В нормална държава, преди да бъде построен, лифтът щеше да бъде подложен на екологични оценки и оценки за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000. Още тогава те щяха да покажат унищожителния антропогенен ефект върху дивата природа на Седемте Рилски езера.
В пореден нов официален доклад за природозащитното състояние на местообитанията в района на Седемте Рилски езера се казва, че „спешно е необходимо да се ограничи туристическия поток“.
В плана за управление на Национален парк Рила, одобрен от правителството след обществени обсъждания през 2001 г., е записано, че „високата концентрация на хора в района на Седемте езера (около 400 души през месец август 1997 г., около 2000 човека през 1999 г.) въздейства върху растителността, нарушава чистотата на водите и почвата, отъпкват се значителни територии“. Според официална информация на МОСВ само през 2011 г. в района на Седемте езера са били концентрирани 120 539 души, тоест 60 пъти над увреждащия лимит.
Коалицията „За да остане природа в България“ с тревога забелязва, че кръгове около инвеститора в лифта и близки до сегашното управление започват псевдозелени инициативи, които целят да създадат впечатлението в обществото, че има консенсус да се узакони незаконният лифт и да се наложат замазващи очите административни мерки. Така проблемът с изчезването на Седемте езера няма да бъде решен, но обществото за известно време ще вярва, че всичко е наред.
Това ще се използва и за да се тушира натискът на Европейската комисия, която настоява най-накрая да бъде обявена зоната „Ниска Рила“ от Натура 2000, която е важна за местообитанията на застрашени видове като например мечката и рибата Cottus Gobio, оцеляла от Ледниковата епоха до наши дни (вероятно около 90% от популацията е концентрирана в чистите реки на Рила).
В последните седмици правителството директно се обяви в полза на тайнствен инвеститор, който иска да построи 20 хиляди легла и 155 км писти във вековните гори между Самоков и Сапарева баня, като отново ще се търси навлизане в Национален парк Рила. Срещу проекта вече има петиция с 11 хиляди подписа –
https://secure.avaaz.org/en/petition/Da_sprem_Super_Rila_za_da_ima_Rila/?copy
Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че инвеститорът в лифта до Седемте езера не се е отказал от мегаломанския си проект за „Супер Паничище“, който също планира да навлезе в Национален парк Рила и резерват Скакавица.