bg en

Правителството да публикува картите с дюните, за да спре застрояването им най-накрая

Бетон върху дюните
14.04.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, настоява правителството да обнародва специализираните карти и планове на всички дюни по българското Черноморие, които бяха описани и се намират в Агенцията по кадастъра. Поводът е поредното започване на строителство върху дюни в района на къмпинг „Юг“ в община Царево. По закон дюните са изключителна държавна собственост и строителството върху тях и унищожаването им е забранено.

Коалицията „За да остане природа в България“ се присъединява към искането на сдружението „Да запазим "Корал“, което настоява да се отмени разрешителното за строеж на вилно селище в къмпинг "Юг“, да се разследва как е придобита земята на къмпинга с дюните и кои са хората от общинската администрация в Царево, издали разрешително за строеж на 16 къщи с площ над 1200 квадратни метра.

Природозащитниците са озадачени, че на експертния съвет на община Царево е имало представител на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас, който не е спрял застрояването на дюните. Той не е оспорил валидността на решението по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на вилното селище от 2004 г., независимо, че валидността на тези решения е 3 години. Поради липсата на публични карти с дюните по Черноморието на експертния съвет е скрит фактът, че ще се строи върху дюни.