bg en

Повишаване на качеството чрез обмяна на опит – политическо и екологично образование

обучение1
10.06.2013
Четирима представители на БФБ участваха в международен обмен в Австрия, в периода 17-21 май. Основната цел беше обмяна на опит на неправителствени организации, работещи в сферата на политическото и екологично образование.
В обмена се включиха повече от 30 души от 7 организации – БФБ, Sapere Aude (Австрия), WWF – Румъния, Cultures interactive (Германия), KiD PiNA (Словения), NAP (Чехия), WWF – Австрия. Събитието се проведе в образователния център на WWF – Австрия „Сивинкелхоф” (в Апетлон). Това е изключително интересно място – енергийно независимо (енергията се добива от слънчеви панели), със самостоятелен водоизточник и система за пречистване на водите и компостни тоалетни.
В пет поредни дни участниците се включиха активно в интензивни обучителни сесии. Всяка организация разполагаше с половин ден, в който да представи добри практики и методи. Сред по-вдъхновяващите методи бяха различни игри и дейности, като например Loesje, социометрия, пътека на усещанията, качество на общественото пространство, метаморфоза и „world cafe“.
Проектът „Повишаване на качеството чрез обмяна на опит” е финансиран по програмата „Младежта в действие”. След успешното приключване на обмена организациите ще имат възможност са въведат и приложат наученото в тяхната работа.