bg en

Постоянна изложба разказва за планина Славянка и историята на региона

tanya
30.06.2021
Постоянна изложба със заглавие „Един ден в Славянка“ разказва за едноименната планина и историята на района. Тя е създадена от Българска фондация Биоразнообразие и се намира в хижа „Славянка“, стопанисвана от туристическо дружество „Момини двори“, гр. Гоце Делчев.  

Осем табла описват историите на Сашо, Лати, Роси, Владо и Роко – членове на туристическа група и техния местен водач Петър. Главните герои споделят преживявания от своя туристически поход и търсят отговори на въпроси като: защо Славянка е толкова стръмна; защо по пътеките й няма вода; какво е характерно за горите от черна мура и и др.
 
От паната с увлекателни илюстрации и текстове посетителите ще могат да научат повече и за биологията и заплахите пред животинските обитатели на планината като глухаря, мечката и др. Как крехки растения, като славянско котенце и дългошпореста теменуга, са се приспособили към сухи и бедни на почва места и коя е най-голямата опасност пред символа на Славянка алиботушкия чай, известен още като пирински или мурсалски чай.
 
Изложбата ни пренася и в героичното минало на региона. Дава полезна и интересна информация за една от най-ценните природни територии резервата „Али ботуш“, разстоянията от хижа „Славянка“ до върховете Голям Царев връх, Малък Царев връх, Гоцев връх, Шабран и др.
 
„Един ден в Славянка“ има за цел да привлече повече посетители в тази все още малко позната, но изключително красива планина. Да разкрие тайните на природното богатство, което се намира в нея и да привлече обществена подкрепа за неговото опазване.
Изложбата е част от дейностите на проект: "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име BIO-INNOVATE. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕФРР и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.