bg en

Последни дни за включване във фотоконкурса за Зеления пояс

зеленика
12.07.2017
Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017
Европейският Зелен пояс формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни. 

Условия за участие 
Кой може да участва?
Конкурсът е отворен за всички които са посетили българската част от Балканският зелен пояс. Снимките трябва да са направени по протежение на Балканският зелен пояс.
През 2017 фотоконкурсът има следната тема: „Магията на Балканският зелен пояс“
Конкурсът се провежда в три различни категории: Деца (под 18г.), Любители и Професионалисти.
 
Кога приключва конкурсът?
15 юли 2017

Повече подробности http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Fotokonkurs_Balkanski_Zelen_poyas_2017-p736