bg en

Посланикът на Кралство Норвегия посети офисът на БФБ в Бургас

11.08.2010
Г-жа Скарстейн се запозна с напредъка по Проекта и се поинтересува от трудностите, които екипът среща при реализирането му. Бяха обсъдени възможностите, с които посолството на Кралство Норвегия у нас може да съдейства за успешната реализация на дейностите по Проекта и неговото администриране. Г-жа Скарстейн с интерес разгледа снимките и материалите от проведените през юни две учебни пътувания до Норвегия, които БФБ организира заедно с норвежкия си партньор за представители на институциите и предприемачи от Странджа, развиващи природосъобразен бизнес.