bg en

Попътувахме, видяхме, научихме

групата в Германия
30.07.2013
В периода 22-27 юли осем човека от България, Гърция и Македония участвахме в учебно пътуване до едно от най-красивите кътчета на Европа – баварските и австрийските Алпи.

С цел да научим повече за предлаганите туристически услуги и природозащитната в района, посетихме един национален парк в Германия – „Берхтесгаден“, един природен парк в Австрия – „Вайсбах“, запознахме се с професионални природни водачи, с хора от държавни агенции и общини, които с ентусиазъм демонстрират красивата природа на посетителите и ги карат да се замислят, да я разберат и ценят.
Видяхме как в планина, разделена от държавната граница между Австрия и Германия, могат да се случват много полезни и хубави неща със съвместното участие на организации и институциите от двете страни. Установихме, че когато специализираните туристически пътеки пресичат границата те не само могат да бъдат леснодостъпни за всички, а и са по-забавни и привлекателни.

Останахме очаровани от природната експозиция в един от най-модерните посетителски информационни центрове в света „Къщата на планините“ в Национален парк „Берхтесгаден“, но още повече ни впечатли отношението на хората към заобикалящата ги природа. От обикновените местни хора, предлагащи места за настаняване до ръководителите на държавни институции всички споделят разбирането, че туризма съществува заради природните, историческите и културните дадености на района и тяхното опазване и поддържане е приоритет за общността.
Научихме много нови неща за екологичното образование. За това как то може да стане достъпно и забавно за всеки. Научихме, че границата може да е предпоставка и за обединение на хората от двете й страни, а не само разделителна линия. Знание, което може да бъде приложено и в нашата Беласица, поделена между три различни държави.

Учебното пътуване се проведе в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия.