bg en

Поляна от кръпки

поляна от кръпки
24.01.2013
ПОЛЯНА ОТ КРЪПКИ

Чрез проекта „Цветна Европа” ние се стремим да покажем изкуството, културата и традициите, свързани с дивите растения, в местата където те се срещат и сред общностите, които ги поддържат. Искаме да вдъхновим интерес към диворастящите цветя сред новото поколение европейци и да стимулираме местните общности да поддържат ландшафтите с разнообразни растителни видове.
Проектът на Плантлайф Интернешънъл има три основни части: създаване на произведениe на изкуството с широко участие, наречено „Поляна от кръпки”; провеждане на Фестивали на дивите цветя в 5 флористично богати райони в Европа; и записване на общностни истории, свързани с традиционното използване на дивите растения.

БФБ ви предлага да се включите в инициативата „Поляна от кръпки”, като изобразите върху парче плат 15 х 15 см любимото си растение, и ни изпратите тази „кръпка”, за да бъде включена в една голяма цветна поляна.
За вдъхновение можете да изберете всякакво растение, което се среща във вашия край - цвете, трева, храст, дърво, гъба, мъх, водорасло, лишей или папрат, т.е. всеки член на царствата на растенията и гъбите.
Можете да използвате всякакъв плат и всякаква текстилна изобразителна техника (бродерия, тъкане, плетиво, сплъстяване, багрене, щампосване и т.н.). Освен растението, напишете върху квадратчето и вашето име и името на изобразеното цвете. Добре е да добавите и една страничка текст, с който да ни кажете защо сте избрали този вид растение, с какво той е интересен, има ли някаква история, легенда, традионно използване, или просто ви е любимото цвете.

Изпратете вашето произведение в Българска фондация „Биоразнообразие” – в централния офис или някой от регионалните офиси, най-късно до 30 март 2013 г. Всички „кръпки” и техните истории ще бъдат сканирани и показани в онлайн галерия, и след това ще бъдат събрани в обща „поляна”. Тя ще бъде показана по време на Фестивала на дивите цветя в Смолян през месец юни 2013 г., а след това ще посети и други места в страната. Пътуваща изложба с подборка от всяка страна ще бъде показана и на другите европейски фестивали на дивите цветя през следващата година.

За повече подробности посетете сайта http://wildflowereurope.org/patches/

или потърсете Росен Василев от Българска фондация „Биоразнообразие”, на имейл rossen.vassilev@biodiversity.bg, скайп roko_bbf, тел. 0896798909, или във фейсбук.

Очакваме ви на Поляната!