bg en

Полеви младежки форум "Картали 2010"

06.05.2010
БФБ, БДЗП, СКОПС и UNECO ви канят на полевия младежки форум "Картали 2010" от 18 до 23 май в Източни Родопи. Подробности може да намерите в раздела "За студенти и ученици".