bg en

Покана за Форум 'Време за действие' 2016

Време за дейстие
12.01.2016
Ще бъде представен аналитичен доклад за съществуващите механизми за включването на гражданското общество, ще бъде изпробван за пръв път официално онлайн инструментът за подаване на сигнали - signali.bg, а в края на деня ще бъдат връчени наградите “Свободен електрон” за 2015 г., след гласуване за номинираните във фейсбук събитието Връчване на наградите "Свободен електрон" за 2015 г.

Програма

Форум "Време за действие"
Червената къща, зала Гъливер, 15.01.2016, петък

Механизми за гражданско участие - представяне на доклад и дискусия
13.30 ч. - откриване и представяне на доклад, Павел Антонов и Тома Белев
14.00 ч. - коментари и поставяне на находките в широкия контекст на НПО законодателство - БЦНП, ФГУ, Център за изследване на демокрация, НПО Линкс, Коалиция "За да остане природа", други

Дискусията се провежда в рамките на проект "Участие за природа" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

15.30 - 16.00 Пауза: чай и бисквити

Политики и нови инструменти за гражданско и НПО участие

16.00 Откриване и презентации на партньори
16.20 Представяне на законодателна рамка, политики и съществуващи инструменти - Т.Ялъмов, Л.Панов
16.40 Представяне на новия инструмент Signali.bg и симулационна игра
17.15 Заключителна дискусия

Церемония по връчване на наградата "Свободен електрон" за 2015 г.
18.00 - 18.45 ч.

Наградата "Свободен електрон" за 2015 г. се връчва в рамките на проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие”, изпълняван от фондация БлуЛинк в партньорство с Инит Лаб и Общество.бг и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg