bg en

Подкрепете нашата идея в конкурса на Деспред "Сподели и помогни"

сподели земята
19.11.2017
Добруването и качеството на живот на хората доказано зависят от съхранената им връзка със Земята. Със способността им да получават физически и емоционални ползи от нея. Да могат с ръцете си да се грижат за земята и да ползват благата й. В съвременния свят за хората, от които в Европа над 85 % живеят в градовете, тази връзка става все по-невъзможна, трудно постижима, но именно поради това и все по-желана. Хората се нуждаят от лесен, смислен и емоционален начин, по който да се докоснат до земята.

Модерният живот е устроен далеч от природата, а ежедневието на градския човек е пробягване по различните задачи за деня, предимно умствено натоварване, като тази динамика води до хронична умора, високи нива на стрес и по-висока заболеваемост при хората. Днес все по-малко хора имат възможност да се докоснат до селския начин на живот, да се откъснат от технологиите за кратко и да се приближат отново до земята, като противодействие на стреса. Губят се и се забравят традиции, обичаи, ритуали. Намалява почитта към храната, към труда за нейното производство и на нея се гледа като даденост. Увеличава се и броят на децата, които са виждали домашни животни само на снимка. Въпреки новите магистрали и пътища, разстоянието между града и селото сякаш се увеличава.

От друга страна в България вече има много ферми, които произвеждат чиста и качествена храна или възраждат забравени занаяти в естествена, уникална и автентична среда. Тези ферми и стопанства имат нужда от подкрепа и окуражаване, от мост между селото и града.

Свързването на тези две групи хора ще донесат ползи и на двете страни и ще създаде един модел еднакво полезен за хората, малките семейни  ферми и природата.

Целта е да се създаде модел, който позволява на хората да излязат от напрегнатият си начин на живот и да си починат, като открият отново връзката със земята, корените си и удоволствието от физическият труд, а на фермерите –директен пазар за продуктите им, както и физическа помощ за ежедневната фермерска работа.

Ако ви харесва нашата идея подкрепете малкият ни проект "Сподели земята" като гласувате на: http://despred.com/proekti-30/ Всеки може да гласува по веднъж .Това става чрез натискане на бутона „Гласувай“ на съответната страница (нашият проект е най-долу). Гласуването ще продължи само до 27.11.2017 г., след което ще се обявят победителите в конкурса. Помогнете ни да свържем фермерите и пазителите на българските традиции с гражданите!