bg en

Подготвя се почвата за ново застрояване на НП Пирин

01.08.2008
Искането за промяна на плана за управление идва от дирекцията на Национален парк Пирин, след като няколко фирми са поискали такива промени. Това са:

• Юлен АД, която иска да изгражда втора кабинкова линия и разширяване на ски – зона Банско с изграждане на нови ски писти и съоръжения
• Балканстрой АД, която иска да реализира ски и голф комплекс «Кулиното», южно от Разлог
• Добринище Ски ЕАД, която иска изграждане на нови ски писти и съоръжения в рамките на обособената зона за туризъм над Добринище без промяна на площа й.
• Добринище – БГ АД, която иска промени, за да се вземе предвид общия устройствен план на туристическа зона «Добринище».

Аргументите на вносителите в полза на тези предложения е истински „параграф 22”. Например - изграждането на ски зона Банско е довело да неконтролируемо увеличение на туристите в района и затова се иска разширение на зоната.

След заседанието стана ясно още, че Министерство на околната среда и водите е оттеглило предложението си до ЮНЕСКО за изключване на ски зона Банско от обекта на световното природно и културно наследство. Последното заседание на ЮНЕСКО беше преди броени седмици. Причината за това е, че министерството е трябвало да поеме ангажимент, че ски зона Банско никога повече няма да се разширява и че няма да се допуска строителство в прилежащите около нея територии.

Дирекцията на Национален парк Пирин е първата дирекция на национален или природен парк в България, която предлага застрояване на територията й. Тя очевидно е станала жертва на инвестиционния натиск от страна на големите строителни предприемачи, смятат от коалицията «За да остане природа в България».

Консултативният съвет на Национален парк Пирин няма правомощия да инициира промяна в плана за управление. За това е необходимо решение на Министерски съвет. След случая с промяната в Общия устройствен план на община Царево е много вероятно правителството да подкрепи промени в плана за управление на Национален парк Пирин, предупреждават природозащитниците.

Планът за управление на Национален парк Пирин беше приет след седем години работа на над сто български и международни учени и експерти и с международна финансова подкрепа.