bg en

Под крилото на Глухаря

глухар
22.04.2014
Защо опазваме глухаря? Какви са ефективните механизми за опазване на Биологичното разнообразие? Как се създават местни групи от поддръжници за опазване и проучване на вида? Как се интегрират мерките за неговото опазване? И какво предстои? На тези въпроси ще ни отговори Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”. На 23. 04 ( сряда ) от18:30 ч., зала163, в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Тема: Под крилото на Глухаря

Лектор: Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”.

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/1384133278499074/

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.