bg en

Почистване на защитени територии, организирано от За Земята

Почистване за защитени територии
За Земята” организира почиствания на високопланински и труднодостъпни защитени територии от 1999 г. насам. Кампанията е обхванала по-голямата част от високопланинските и труднодостъпни защитени територии на България - НП Рила, НП Централен Балкан, НП Пирин, ПП Странджа. Освен че за тези година са свалени над 80 тона отпадъци, включително под формата на разпадащи се сгради, движението за почистване привлече и увлече над 1000 души и създаде общност от хора със споделени ценности за грижа и закрила на планината и природата.

През 2014-та година беше организирано почистване на НП Рила - х. Скакавица-х. Отовица. Акцията се проведе в периода между 8 август – 04 септември. Участваха над 100 души от цялата страна от най-разнообразни възрастови и професионални групи, които изчистиха 5 тона отпадъци от защитената територия. В рамките на инициативата се проведе среща с директора на „НП Рила“, на която бяха обсъдени и други проблеми на парка. Дискусията се фокусира върху свръхнатоварването на циркуса „Седемте рилски езера“, в резултат от построяването на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера. Участниците в акцията настояват за драстично намаляване на капацитета на лифта, чието функциониране, заедно с джиповете, представляват заплаха за крехката екосистема на циркуса.

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Повече за кампанията
Снимки от акция "Почистване на Рила" 2014