bg en

Победителят в Натура 2000 в Пловдив с уникални резултати

Победителят в Натура 2000 в Пловдив с уникални резултати
12.06.2008
Финалният кръг на състезанието “НАТУРА 2000” за Пловдивска област се проведе в VII аудитория на Аграрния университет – Пловдив и се организира от БФБ в партньорство с РИОСВ – Пловдив, РИО – Пловдив и Аграрния университет – Пловдив.

На финала премериха сили 35 ученици от 7 до 12 клас, класирани сред общо 650 участници от 36 училища и 15 населени места в областта. Финалният кръг включваше тест и практически задачи с времетраене 90 минути. Първите десет в класирането показаха отлични резултати и задълбочени познания за защитените територии и видове и с лекота разпознаха 20 растителни и животински вида, изброиха природните паркове в страната и посочиха къде са разположени, успяха да посочат световно застрашените видове птици, срещащи се в България.

Отборен победител в състезанието стана Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов" – Сопот. На второ място се нареди СОУ „Черноризец Храбър” – Пловдив, а на трето - Езикова гимназия „Пловдив”. Отлично се представиха също СОУ "Св. Патриарх Евтимий" – Пловдив и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Дълбок извор.

БФБ осигури много награди – грамоти, книги, плакати и информационни материали за всички участници. РИОСВ Пловдив и Аграрен университет – Пловдив също осигуриха интересни информационни материали. Наградите бяха връчени от съорганизаторите.

Използваме възможността да благодарим на преподавателите и директорите на училищата, ангажирали се с провеждането на състезанието и с подготовката на участниците! Изказваме специална благодарност на партньорите ни от РИОСВ – Пловдив, РИО – Пловдив и Аграрен университет – Пловдив, подкрепили инициативата и съдействали за успешното й провеждане!

Състезанието и всички награди за участниците са осигурени по проект на БФБ, финансиран от Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Равитие на човешките ресурси”, чрез Министерство на образованието и науката.